Petunia rivallót kap2. fejezet

Egy rakás bagoly

"Megölöm Mundungus Fletchert!" Harry a kvibli asszony szavaiból értesült róla, hogy állandó felügyelet alatt áll. Aznap este Mundungus Fletchernek kellett volna vigyáznia rá, aki azonban hamarabb elment, dehoppanált, mivel remek üzleti lehetőséget látott néhány lopott üst megvásárlásában. Mrs Figg azonnal odasietett, amint macskája figyelmeztette, de ő segíteni nem tudott, nincs varázsereje.
Az asszony hazakísérte őket. Harry azt remélte, tőle választ kaphat a kérdéseire, de az asszony otthagyta őket. Harry betámogatta Dudleyt a Dursley-házba. Petunia néni nem értette, mi történt a fiacskájával, mit művelt vele Harry, és már csak azért is betegnek titulálta, mert Dudley vacsorájának maradványai a földön kötöttek ki… Mikor Dudleyt a szülei arról faggatták, mi történt vele, a fiú csak annyit tudott kinyögni egyértelműen Harryre utalva, hogy "Ő volt".
Miután kiderült, hogy Harry varázsolt, Vernon bácsi már biztos volt benne, hogy valami szörnyűséget tett a fiával. Amikor Harry megpróbált beszámolni a történtekről, a dementorok említésekor Petunia néni gondolkodás nélkül megmondta, mik is azok. De ekkor egy bagoly röppent be a félig nyitott ablakon egy Harry Potternek címzett levéllel, miszerint a másodszori tiltott iskolán kívüli varázslás miatt kicsapták a Roxfortból, s hamarosan odamegy valaki megsemmisíteni a pálcáját.
Harry elkeseredett tettre szánta el magát. Menekülni próbált a Privet Driveról, azonban Vernon bácsi az útját állta. Harry ekkor rászegezte pálcáját, mondván, neki már úgyis mindegy. Mindenáron meg akarta tartani a pálcáját. Végül egy újabb bagoly érkezett. Mr Weasley írt Harrynek, hogy ne tegyen semmit, és ami a legfontosabb, ne varázsoljon újból és feltétlenül maradjon a Dursley-házban.
A veszekedésük folytatódott. Vernon bácsi azon háborgott, hogy az ő házában baglyok járnak, amikor is újabb levél érkezett a Minisztériumból, miszerint lesz egy meghallgatás, ahol Harry tisztázhatja, miért használta a patrónus bűbájt, így még van esélye, hogy szeptemberben visszatérjen a Roxfortba. A következő bagoly Sirius üzenetét hozta, aki szintén azt tanácsolta Harrynek, hogy ne hagyja el a házat, bármi történjék is.
Vernon bácsi, amikor megtudta, hogy a dementorok börtönőrök és Harryre vadásznak, arra következtetett, hogy Harry a törvény elől menekül. De a fiú kijelentette, hogy a dementorokat Voldemort uszította rá. Vernon emlékezett a névre, és arra is, hogy Hagrid állítása szerint a Nagyúr évekkel ezelőtt elbukott. De amikor Harry közölte, hogy Voldemort visszatért, Petunia döbbent rémülettel reagált a hírre, és Harry megértette, hogy a húga halála miatt az asszony tökéletesen átérzi az esemény drámaiságát.
Vernon bácsi viszont azt érezte át, hogy Harry ebben a helyzetben a házába csődíthet egy seregnyi veszedelmes népséget, ezért úgy döntött, hogy Harrynek mennie kell a házából, és fél órát kapott, hogy eltűnjön a békés, varázslómentes környékről. Harry nem tudta, mit tegyen, a Minisztérium, Mr Weasley és Sirius is azt írták, ne hagyja el a házat. De problémája hamarosan megoldódott, amikor egy ötödik bagoly röppent be az ablakon, és az élénkpiros rivallót Petunia néninek kézbesítette. A hangos üzenet csupán egy mondatból állt: "Emlékezz, mit tettem legutóbb, Petunia!" Az asszony nagyon rémültnek tűnt e szavak hallatán, de végül erőt vett magán és kerek perec kijelentette: Harry itt marad. Különös döntését pedig azzal magyarázta, hogy a szomszédok nem értenék a fiú hirtelen eltűnését,, és bizonyára kérdezősködnének. Harry nem ismerte fel a rivallóban hallott borzalmas hangot, és nénikéje természetesen nem árulta el neki, ki volt a feladó. A további kérdezősködésnek pedig azzal vették elejét, hogy a szobájába parancsolták.

 

Vissza 3. fejezet