Narcissa és Bellartix az Úr ajtajához járulnak :-)2. fejezet

Spinner's End

Egy távoli vidéket átszelő piszkos vizű folyó partján két nő hoppanált. Egy testvérpár: Narcissa Malfoy és Bellatrix Lestrange. Felfelé indultak a lepusztult mugli városka egyhangú házai felé, ám eközben Bellatrix mindenáron próbálta visszatartani testvérét. Narcissa azonban eltökélt volt, és mialatt igyekezett lerázni magáról testvérét, folytatta útját a Spinner's End nevezetű utcába, majd az annak legvégén álló ház előtt megállt és bekopogott.
A kinyíló ajtó résén nem más, mint Perselus Piton nézett vissza rájuk. Miután üdvözölte és beengedte a testvérpárt, a házban tartózkodó Féregfarkkal - akit Voldemort "segédnek" küldött hozzá, - italt hozatott nekik. Narcissa ezután belefogott elmondani jövetelének célját, ám Bellatrix, hogy megakadályozza ezt, rögtön hangot adott aggályainak és megkérdőjelezte Piton megbízhatóságát. A fejéhez vágta mindazokat a vádakat, amik azt sugallták, hogy elfordult Voldemorttól, ám Piton ettől nem jött zavarba, hanem pontról pontra megválaszolta Bellatrix összes szemrehányó kérdését, nevezetesen hogy hol volt Piton Voldemort bukásakor, miért akadályozta meg, hogy megszerezze a Bölcsek kövét, és mért él még mindig Potter, amikor Pitonnak a fiú közvetlen közelében számtalanszor lett volna alkalma őt megölni.
Piton egy viszontkérdéssel kezdte, miszerint komolyan gondolja-e Bellatrix, hogy a Sötét Nagyúr nem tette fel neki ugyanezeket a kérdéseket, és elhiszi-e, hogy ha nem tudott volna rájuk kielégítő választ adni, most itt ülhetne velük. És mivel a Nagyúr nyilvánvalóan bízik benne, netán azt feltételezi Bellatrix, hogy a Nagyúr téved? Hogy Piton át tudta verni a világ legkiválóbb legilimentorát?
Miután Bellatrix kissé elbizonytalanodott, végigment szépen a kérdésein. Elmondta, hogy a Sötét Nagyúr a bukása előtt azt parancsolta, hogy menjen a Roxfortba és kémkedjen neki Albus Dumbledore után, ő pedig teljesítette a parancsát. És bár valóban nem kereste, hiszen halottnak vélte, arra is rávilágított, hogy Vodlemortnak vajmi kevés követője lenne, ha nem bocsátott volna meg azoknak, akik nem bíztak a visszatérésében. Bellatrix önfeláldozását és az Azkabanban töltött éveit pedig csupán "szép gesztusnak" titulálta, de a Nagyúrra nézve semmiképp sem hasznosnak. Piton ellenben kihasználta a Dumbledore nyújtotta menedéket, hogy ne kerüljön börtönbe, és így most tizenhat évnyi információval tud szolgálni a Nagyúrnak a Roxfort igazgatójáról.
A Bölcsek kövének megszerzésében csak azért nem tudott segédkezni, mert Voldemort akkor még nem bízott benne, habár Piton mindent megtett ennek érdekében. A Főnix Rendjéről azonban rendszeresen szállítja az információkat, és annak érdekében, hogy "pozícióját" továbbra is megőrizze, a Nagyúr parancsára tartja távol magát a nyílt akcióktól. És hogy miért nem ölte meg Harry Pottert? Mert ez Dumbledore orra előtt meglehetősen kockázatos lett volna a részéről. És lám, a Nagyúr hasznát is vette annak, hogy Potter életben maradt, hiszen másképp nem tudta volna felhasználni a vérét.
Miután Bellatrix kifogyott az érvekből, végre Narcissa is szóhoz jutott. Egy tervről kezdett el beszélni, amit valójában titokban kellene tartania, ám Piton a legnagyobb megdöbbenésére biztosította arról, hogy ő is tud a tervről, így hát Narcissa bátran előállt mondandójával. Elmondta, hogy a Nagyúr egy veszélyes feladatot bízott Dracóra, ami tekinthető akár megtiszteltetésnek is, ám mindannyian tudták, hogy ezzel valójában Luciuson akar bosszút állni, akire még most is rendkívül dühös a Minisztériumbeli balfogásáért.
Narcissa szörnyen aggódott a fiáért, és arra kérte Pitont, hogy próbálja meg jobb belátásra bírni a Nagyurat, hiszen még neki magának sem sikerült az, amit most az ő egyetlen fiával szeretne elvégeztetni. Piton ezt kerek-perec visszautasította, hiszen aki megkísérli Voldemortot eltéríteni a szándékától, az a saját sírját ássa meg. Narcissa ezután arra próbálta rábeszélni Pitont, hogy ő végezze el a "feladatot" Draco helyett, hiszen ha valakinek, akkor neki sikerülhet. Piton erre azt felelte, hogy a Nagyúr minden bizonnyal úgyis őt bízza meg, ha Draco kudarcot vall, ám ha a fiú mégis sikerrel jár, akkor lehetősége lesz még egy rövid ideig megőrizni a kém-pozícióját Roxfortban.
Narcissa ezután térden állva és zokogva kezdett neki könyörögni, mire Piton megígérte, hogy megpróbál segíteni a fián. Narcissa ezen annyira fellelkesült, hogy a "törhetetlen eskü" ötletét is felvetette, Piton pedig némi megdöbbenés után ráállt. Bellatrix döbbenete azonban ennek sokszorosa volt, miközben végigasszisztálta az eskükötést, melynek során Piton három dolgot fogadott meg Narcissának: Hogy Draco mellett áll majd, amikor az Voldemort parancsát teljesíti, hogy a legjobb tudása szerint megvédi őt a veszélytől, és végül abban az esetben, ha Draco kudarcot vall és elbukik, végrehajtja helyette Voldemort parancsát.

(Katie Giorgessa)